Στην Κορυφή της Γκαμήλας

Gamila12.jpg (8845 bytes) Η ψηλότερη κορυφή της Γκαμήλας έχει το ίδιο όνομα με το βουνό και ύψος, ούτε λίγο ούτε πολύ, 2.497 μ. Το ανέβασμα για την κορυφή ξεκινά δεξιότερα από την Ρωμιόβρυση, στην Λάκα του Τσουμάνη, σε ένα σημείο που φαίνεται να είναι το μόνο πιθανό ανέβασμα ανάμεσα στις ορθοπλαγιές του Πλόσκου (αριστερά) και τις απολήξεις της Αστράκας στα δεξιά. Στην ουσία αυτό το πέρασμα είναι η συνέχεια του μονοπατιού 03. Αρχικά ανεβαίνουμε την δυνατή κόντρα με ΝΑ κατεύθυνση και φτάνοντας στο πάνω μέρος της κόντρας στρεφόμαστε αριστερά (Ανατολικά). Το τοπίο είναι εντυπωσιακό αλλά χωρίς καθόλου βλάστηση, με μεγάλες πέτρες να καλύπτουν τις πλαγιές. 1.30’ω πιο πάνω στρεφόμαστε ΒΑ με προορισμό τις κορυφές που φαίνονται αριστερά μας. Προσεγγίζοντας την Γκαμήλα θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει και δεύτερη κορυφή λίγο πιο μπροστά και δεξιά. Μην μπερδευτείτε. Αυτή είναι η Γκαμήλα ΙΙ και θα σας φανεί ψηλότερη από την Γκαμήλα Ι που φαίνεται στο βάθος. Μετά από 1.45’ω-2.00’ω ακόμη θα φτάσετε στην κορυφή έχοντας μία απρόσκοπτη θέα προς την Γκαμήλα και τα γύρω βουνά. Η διαδρομή είναι αρκετά σκληρή και χωρίς καθόλου νερό. Πάρτε μαζί σας όσο μπορείτε περισσότερο και υπολογίστε περίπου 2.30’ω για την επιστροφή.

{backbutton}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *