Προσκοπικό έχω πνεύμα
μεσ΄ στο μυαλό (3 φορές)
Προσκοπικό έχω πνεύμα
μεσ΄ στο μυαλό όσο ζω.

Προσκοπικό έχω πνεύμα
μεσ΄ στη καρδιά (3 φορές)
Προσκοπικό έχω πνεύμα
μεσ΄ στη καρδιά όσο ζω.

Προσκοπικό έχω πνεύμα
τριγύρω μου (3 φορές)
Προσκοπικό έχω πνεύμα
τριγύρω μου όσο ζω.

Προσκοπικό έχω πνεύμα
μεσ΄ στο μυαλό,
μεσ΄ στη καρδιά,
τριγύρω μου,
προσκοπικό έχω πνεύμα
στο είναι μου όσο ζω.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *